Du sökte efter "serienummer"

Frågor & svar

Vilken modell har jag?

I displayenhetens nedre högra hörn hittar du enhetens beteckning som berättar vilken modell du har. Mjukvaruversionen visas tillfälligt i displayen vid uppstart, då strömadaptern kopplas in.

Modell Displayenhet Mjukvaruversion
Leakomatic M4 M4
LOM 1100 LCS-1 2.3 eller 2.4
LOM 1000 Leakomatic 1000 1.2, 1.3,1.4,1.5,1.6 eller 1.7
LOM 1200 Leakomatic 1200 1.6 eller 1.7
LOM 2000 Leakomatic 2000
IND-1 Industrial 1 2.0

Serienummer

På den runda svarta Leakomaticsensorn som sitter fast i magnetventilen finns en serienummeretikett. Serienumret anges med en bokstav följt av ett löpnummer, tex C2043.