Vad är en Leakomatic?

Med hjälp av en Leakomatic vattenfelsbrytare försäkrar du dig att bruksvattenrören i din fastighet är i skick, vare sig du är hemma, på jobbet eller på resa. Leakomatic övervakar tillståndet i dina bruksvattenrör och vvs- armaturer, dygnet runt.

Leakomatic har tre funktioner som ger dig ett komplett skydd mot vattenläckage.
Funktionernas noggrannhet kan finjusteras för att passa ditt eget hus.

Täthetstest

Säkerställer att ditt hus är skyddat mot smygläckage 24 timmar i dygnet 7 dagar i veckan. De flesta vattenskador orsakas av små dolda läckage. Att upptäcka dem så tidigt som möjligt, innan läckan hunnit växa i storlek, är kritiskt för att undvika skador. Den unika känsligheten hos Täthetstestet får du bara med en Leakomatic™.

Flödestest

Säkerställer att stora vattenskador genom att kontrollera att vattnet inte får flöda längre än den inställda tiden. Flödesläckage kan snabbt läcka ut stora mängder färskvatten. Flödestestet skyddar ditt hus, din vattenräkning och miljön. De olika driftslägena gör att du kan ha optimala inställningar för hur lång tid vattnet kan flöda då du är hemma eller på resa.

Snabbtest

Reagerar på plötsliga droppläckage. Analyserar den senaste timmen för att hitta onormala förbrukningsmönster. Snabbtestet är mindre känsligt än Täthetstestet men gör att du snabbt hittar vanliga användarfel, som till exempel droppande kranar, vilket slösar med både färskvatten och pengar.

Varför Leakomatic?

Vår vision är en framtid utan vattenläckor för dig som villaägare. Vi har sedan 2002 tillsammans med våra kunder vattensäkrat över 10 000 fastigheter och vi ser varje dag som en ny möjlighet att hjälpa dig till ett tryggare och säkrare boende.

Tryggare boende

Vi har utvecklat den patenterade Leakomaticsensorn – marknadens i särklass bästa smygläckagesensor och den enda som kan anpassas individuellt till de förhållanden som gäller just hemma hos dig. Givetvis har du full tillgång till vatten dygnet runt medan din Leakomatic övervakar ditt hus – tryggt och bekvämt.

Spara pengar

En vattenskada kan bli mycket dyr även för dig som är försäkrad. Vid en skada riskerar du premiehöjning, självrisk och åldersavdrag. Vattenskador står för 60% av de kostnader som betalas ut via hemförsäkringen och är villaägarens överlägset största skaderisk.

Spara miljö

Med Leakomatic minskar du risken för mögelskador och allergier. Du förebygger koldioxidutsläpp vid renovering av onödiga vattenskador. Dessutom minskar du vattenförbrukningen vilket har en positiv effekt på både tillgång och kvalitet av ditt dricksvatten.

Prisbelönt och bäst i test

Vi är stolta över vår fokus på kvalitet. Vårt arbete har under åren erkänts med innovationspriset INNOFINLAND och våra produkter placerar sig alltid i topp vid oberoende tester.

Läs mer

Det självklara valet

“Vi har inte ens vågat tänka vad som skulle kunna ha hänt utan Leakomatic.”
- Matti Piisilä, Kouvola Läs mer