Du sökte efter "hemmalarmstyrning"

Frågor & svar

Hur fungerar hemmalarmstyrning?

Kabeln kopplas till ”AUX in”-ingången i displayenheten.
Driftslägesväxling aktiveras i displayens menysystem enligt följande:
INSTALLATION – Ingångskonfig. – AUX1 in – BORTA
INSTALLATION – Ingångskonfig. – AUX1 aktiveras – HÖG

I exemplet fås funktionen att enheten växlar till Borta-läge när den yttre kontaktfunktionen som AUX-kabeln är kopplad till är sluten. Omvänd funktion kan fås genom att ändra BORTA till HEMMA eller att ändra HÖG till LÅG.

Används vår Power Detector kan den kopplas till befintlig Smart plug och Leakomatic-displayen kommer att byta driftsläge när Smart plugen aktiveras med t.ex. en fjärrkontroll eller direkt från ett hemmalarm.
Ingången kan, istället för driftslägesväxling, väljas till att ge upphov till en varning eller till ett alarm då den aktiveras.
OBS! Ett ALARM stänger inkopplad Leakomatic-ventil och måste alltid kvitteras manuellt.

Guider

Inga guider matchade din sökning.