Hur kan vi hjälpa dig?

Har du problem med din Leakomaticenhet?

Vi rekommenderar att du börjar med att följa vår felsökningsguide.

Ladda ner guiden

Bra att veta

Allmäna ärenden och information som kan vara bra att känna till.

Vilken garanti ger ni?

Om du köpt produkten via vår webbshop eller via en återförsäljare gäller en apparatgaranti på två år. Vid ett garantiärende vänder du dig till stället du köpte produkten från.

Om du har köpt en nyckel-i-handen lösning inklusive installation direkt från Leakomatic framgår garantitiden på ditt köpeavtal. I detta fall omfattas även installationen av garantin.

Vilken modell har jag?

I displayenhetens nedre högra hörn hittar du enhetens beteckning som berättar vilken modell du har. Mjukvaruversionen visas tillfälligt i displayen vid uppstart, då strömadaptern kopplas in.

Modell Displayenhet Mjukvaruversion
Leakomatic M4 M4
LOM 1100 LCS-1 2.3 eller 2.4
LOM 1000 Leakomatic 1000 1.2, 1.3,1.4,1.5,1.6 eller 1.7
LOM 1200 Leakomatic 1200 1.6 eller 1.7
LOM 2000 Leakomatic 2000
IND-1 Industrial 1 2.0

Serienummer

På den runda svarta Leakomaticsensorn som sitter fast i magnetventilen finns en serienummeretikett. Serienumret anges med en bokstav följt av ett löpnummer, tex C2043.

Vad är skillnaden mellan Leakomatic och vattenmätare för att upptäcka läckage och förhindra vattenskador?

Leakomatic-sensorn är så noggrann att den känner av smygläckage och varnar eller stänger av vattentillförseln både vid onormal vattenförbrukning och då ett läckage uppstår.

En vattenmätare reagerar först när det rinner flera liter per timme. Vattenmätaren uppmärksammar inte användaren på onormal förbrukning och den stänger inte heller av vattnet om ett fel inträffar.

Vad gör Leakomatic till den mest exakta och mångsidigaste vattenfelsbrytaren på marknaden?

Den patenterade Leakomatic-sensorns ventil är alltid öppen och användaren har tillgång till vatten så länge inget fel har detekterats, detta möjliggör konstant övervakning av hela rörsystemet.

Till skillnad från andra tekniker där man t.ex. stänger av vattnet och gör ett trycktest eller där man punktmarkerar olika platser med fuktsensorer så registrerar Leakomatic hela tiden minsta lilla vattenmängd som försvinner ur rörsystemet.

De olika testerna och larmnivåer för dem kan justeras för att passa olika förbrukningsmönster och fungerar i alla typer av fastigheter.

Är den dyr att installera?

Vattenskador i hus uppkommer så ofta att investeringskostnaden för att installera en smygläckagevarnare är ekonomiskt lönsam.

Många andra olägenheter följer också vid reparation av en vattenskada t.ex. oljud från torkmaskiner och byggdamm då utrymmen ska rivas, material ska torka och nytt material ska monteras. Det kan t.o.m. medföra att man inte kan bo kvar hemma innan skadan är återställd. Hälsorisker kan också uppstå vid mögel.

Efter installation av en vattenfelsbrytare brukar vattenförbrukningen också ofta minska markant eftersom användaren blir mer uppmärksam på onödig förbrukning. Kostnaderna för vatten, avlopp och strömförbrukningen för varmvattenberedning minskar.

Vem kan installera den?

Leakomatic ska installeras med alla medföljande tillbehör och anvisningarna i installationsanvisningen ska följas. Installationen ska göras på ett fackmannamässigt riktigt sätt.

Vad skiljer Leakomatic vattenfelsbrytare från andra produkter?

Leakomatic M4i Premium är marknadens noggrannaste vattenfelsbrytare som upptäcker små läckage så lite som en tesked. Leakomatic är den enda vattenfelsbrytaren som har realtidsövervakning vilket betyder att vi är snabbast på att upptäcka alla olika typer av läckage.