Så fungerar Leakomatic vattenfelsbrytare

Upptäcker även de minsta läckagen

Den patenterade Leakomaticsensorn är speciellt utvecklad för att upptäcka mycket små vattenflöden och jobbar därför med ett delflöde av det vatten som kommer in i huset. På detta sätt uppnår vi mycket hög känslighet för de ytterst små flöden som är utmärkande för smygläckage samtidigt som vi kan detektera förekomsten av ett större flödesläckage.

Leakomatic vattenfelsbrytaren skyddar dig 24 timmar i dygnet, året runt, oavsett om du är hemma, på jobb eller på resa. Givetvis har du alltid full tillgång till vatten. Din Leakomatic vattenfelsbrytare övervakar hela tiden ditt hus – tryggt och bekvämt.

Du kan även koppla Leakomatic M4i Premium till ditt hemlarm.

3 funktioner för ett komplett skydd

Leakomatic vattenfelsbrytaren har tre funktioner som ger dig ett komplett skydd mot vattenläckage. Funktionernas noggrannhet kan skräddarsys för att passa din fastighet och din vattenanvändning.

 • 1

  Täthetstest

  De flesta vattenskador orsakas av små dolda läckage. Att upptäcka dem så tidigt som möjligt, innan läckan hunnit växa i storlek, är kritiskt för att undvika skador.

 • 2

  Flödestest

  Kontrollera att vatten inte får flöda längre än den förinställda tiden. Flödestestet skyddar ditt hus, din vattenräkning och miljön. De olika inställningarna gör att du kan ha optimala inställningar för hur lång tid vattnet kan flöda då du är hemma eller på resa.

 • 3

  Snabbtest

  Enheten reagerar på plötsliga droppläckage och analyserar den senaste timmens resultat för att hitta onormala förbrukningsmönster. Snabbtestet är mindre känsligt än täthetstestet men gör att du snabbt hittar vanliga användarfel. Det kan till exempel vara droppande kranar som slösar både färskvatten och pengar.

Tekniken bakom Leakomatic

Din Leakomatic vattenfelsbrytare monteras på inkommande vattenledning så nära vattenmätaren som möjligt. Före din Leakomatic vattenfelsbrytare sitter ett specialanpassat smutsfilter och en backventil. Backventilen förhindrar att bruksvatten läcker tillbaka från ditt hus ut till vattenledningsnätet samt ser till att du får ett jämnare vattentryck inne i huset. Detta förlänger livslängden på dina VVS-armaturer och ser samtidigt till att din Leakomatic vattenfelsbrytare får så bra förutsättningar som möjligt att upptäcka minsta smygläckage.

Smutsfiltret skyddar din Leakomatic vattenfelsbrytare och annan vattenförbrukande utrustning i huset från sand, smuts och andra partiklar som kommer in i huset vid till exempel underhållsarbeten på kommunens vattenledningsnät.

Ventilenheten till din Leakomatic vattenfelsbrytare består av två delar:

– Magnetventilen som stänger av vattnet vid larm
– Leakomaticsensorn som registrerar droppar och flöden samt skickar signaler vidare till styrenheten för analys

Har du frågor?

Våra in- och utgångar

Nummer Namn Beskrivning
1. Valve Leakomatic magnetventilsspole
2 och 3. Sensor En Leakomaticsensor-ingång och en analog ingång för temp eller tryck
4 och 5. AUX in Två digitala AUX-ingångar som var och en valfritt kan användas för något av följande funktioner/tillbehör: vattenmätning, Hemma/Borta-styrning, varning eller alarm (t.ex. radiofuktpuck).
6. AUX out En digital AUX-utgång

 

Maximal användning:

Nummer Funktion
1. Leakomaticventil
2. Leakomaticsensor
3. Tryckgivare
4. Vattenmätning
5. Hemmalarmstyrning
6. Larm till annan utrustning
Kontakta oss för mer information

Läs mer om vår molntjänst Leakomatic Cloud