Leakomatic M3i+ vattenfelsbrytare

Ett perfekt skydd mot flödes- och smygläckage

Leakomatic M3i+ är vår senaste vattenfelsbrytare som ger ett kompakt och effektiv skydd för villor och fritidshus. Produkten installeras på inkommande vattenledning och skyddar hela tappvattensystemet från såväl smyg- och flödesläckage.

Leakomatic M3i+ har en flödesgivare som mäter vattenmängd per tidsenhet och skyddar vid flödesläckage mot stora vattenskador. Om ett flöde överstiger den högsta tillåtna volymen i liter per minut så larmar enheten och stänger ventilen direkt. Största tillåtna flödesvolym per timme och per dygn kan också väljas för att göra er uppmärksam på onormalt stor vattenförbrukning.

Frostvakt som förebygger frysrisk

Med hjälp av en inbyggd termometer så varnar vattenfelsbrytaren vid temperaturer nära noll för att förhindra att frostskador uppstår.

Flexibel styrning

Du kan styra Leakomatic M3i+ lokalt via styrenheten, eller via vår app. Det går även att koppla enheten till ditt villalarm med hjälp av hemmalarmstyrning.

6,890.00kr

Finns i lager

Tillbehör