Äldre produkter

Vanliga frågor och svar om Äldre produkter.

Vilken modell har jag?

I displayenhetens nedre högra hörn hittar du enhetens beteckning som berättar vilken modell du har. Mjukvaruversionen visas tillfälligt i displayen vid uppstart, då strömadaptern kopplas in.

Modell Displayenhet Mjukvaruversion
Leakomatic M4 M4
LOM 1100 LCS-1 2.3 eller 2.4
LOM 1000 Leakomatic 1000 1.2, 1.3,1.4,1.5,1.6 eller 1.7
LOM 1200 Leakomatic 1200 1.6 eller 1.7
LOM 2000 Leakomatic 2000
IND-1 Industrial 1 2.0

Serienummer

På den runda svarta Leakomaticsensorn som sitter fast i magnetventilen finns en serienummeretikett. Serienumret anges med en bokstav följt av ett löpnummer, tex C2043.

Vad är skillnaden mellan Leakomatic och vattenmätare för att upptäcka läckage och förhindra vattenskador?

Leakomatic-sensorn är så noggrann att den känner av smygläckage och varnar eller stänger av vattentillförseln både vid onormal vattenförbrukning och då ett läckage uppstår.

En vattenmätare reagerar först när det rinner flera liter per timme. Vattenmätaren uppmärksammar inte användaren på onormal förbrukning och den stänger inte heller av vattnet om ett fel inträffar.

Vad gör Leakomatic till den mest exakta och mångsidigaste vattenfelsbrytaren på marknaden?

Den patenterade Leakomatic-sensorns ventil är alltid öppen och användaren har tillgång till vatten så länge inget fel har detekterats, detta möjliggör konstant övervakning av hela rörsystemet.

Till skillnad från andra tekniker där man t.ex. stänger av vattnet och gör ett trycktest eller där man punktmarkerar olika platser med fuktsensorer så registrerar Leakomatic hela tiden minsta lilla vattenmängd som försvinner ur rörsystemet.

De olika testerna och larmnivåer för dem kan justeras för att passa olika förbrukningsmönster och fungerar i alla typer av fastigheter.

Är den dyr att installera?

Vattenskador i hus uppkommer så ofta att investeringskostnaden för att installera en smygläckagevarnare är ekonomiskt lönsam.

Många andra olägenheter följer också vid reparation av en vattenskada t.ex. oljud från torkmaskiner och byggdamm då utrymmen ska rivas, material ska torka och nytt material ska monteras. Det kan t.o.m. medföra att man inte kan bo kvar hemma innan skadan är återställd. Hälsorisker kan också uppstå vid mögel.

Efter installation av en vattenfelsbrytare brukar vattenförbrukningen också ofta minska markant eftersom användaren blir mer uppmärksam på onödig förbrukning. Kostnaderna för vatten, avlopp och strömförbrukningen för varmvattenberedning minskar.

Vem kan installera den?

Leakomatic ska installeras med alla medföljande tillbehör och anvisningarna i installationsanvisningen ska följas. Installationen ska göras på ett fackmannamässigt riktigt sätt.

Hur skall man tyda/tolka indexkurvan?

Kurvan visar droppfrekvensen, vid ett läckage stiger värdet och varning fås då indexgränsen överskrids. Användarens förbrukningsmönster påverkar också kurvan, många korta tappningar ger ett högre värde. Då vattnet i rörsystemet står stilla sjunker värdet.

Varför behöver Leakomatic ett smutsfilter och en backventil?

Smutsfiltret skyddar ventilen och samlar upp partiklar som kan finnas i inkommande vatten. Backventilen håller vattentrycket jämnare i husets rörsystem även om trycket i vattenledningsnätet varierar. Ett jämnt tryck ger en bättre övervakning.

Kan jag använda Leakomatic när vattnet kommer från en borrbrunn?

Ja, det medföljande smutsfiltret ska installeras före Leakomatic-ventilen.

Har du problem med din Leakomaticenhet?

Vi rekommenderar att du börjar med att följa vår felsökningsguide.

Ladda ner guiden