Kontaktuppgifter

Sverige

Telefon (växel): 08-124 430 66
Försäljning: [email protected]
Support: [email protected]
Övriga ärenden: [email protected]

Leakomatic
Juresta Gård
64197 Katrineholm

Åland, huvudkontor

Telefon (växel): +358 (0)18 210 21
Försäljning: [email protected]
Support: [email protected]
Övriga ärenden: [email protected]

Leakomatic
Vikingagränd 2
AX-22100 Mariehamn, Åland

Finland

Telefon (växel): +358 (0)40 823 0773
Försäljning: [email protected]
Support: [email protected]
Övriga ärenden: [email protected]

Leakomatic
PL 93, 00101 Helsingfors

Kontakta oss direkt