Datapolicy

Information vi samlar in

Information som du lämnar

Vi samlar in information som du lämnar när du registrerar dig för att använda vår tjänst, t ex när du registrerar ett konto eller accepterar en inbjudan.

Information om betalningar

Om du använder vår betaltjänst samlar vi in information om köpet eller transaktionen. Detta inkluderar betalningsinformation, som numret på ditt kredit- eller betalkort och andra kortuppgifter, annan konto- och autentiseringsinformation samt information om fakturering och kontaktuppgifter.

Information om enheter

Vi samlar in information om de datorer, telefoner eller andra enheter där du installerar eller använder våra tjänster.

  • Kännetecken som operativsystem, hårdvaruversion, enhetsinställningar, samt enhetsidentifierare
  • Typ av webbläsare, språk och tidszon, tidpunkt för ditt besök och IP-adress
  • Ditt namn (vid kontaktformulär och vid beställning i webshopen)
  • Din e-postadress (vid kontaktformulär och vid beställning i webshopen)
  • Din adress (vid beställning i webshopen)
  • Ditt telefonnummer (vid beställning i webshopen)
  • Din köphistorik (vid beställning i webshopen)

Hur vi använder informationen

Vi använder informationen vi samlar in enbart för att kunna tillhandahålla och utveckla våra tjänster. Uppgifterna som samlas in vid beställning i webshopen används för att administrera din beställning, returer och/eller reklamationer.

Tillhandahålla och utveckla våra tjänster

Informationen vi samlar in krävs för att vi skall kunna tillhandahålla de tjänster vi levererar samt uppbära betalning för dessa.

Vi kan genomföra undersökningar och forskningsprojekt, testar funktioner under utveckling och analyserar den information vi har för att utvärdera och förbättra produkter och tjänster, utveckla nya produkter och funktioner samt utföra granskning och felsökning.

Kommunikation

Vi använder din information för att kunna informera dig om händelser i din tjänst, våra regler och villkor och för att kunna svara dig när du kontaktar oss.

Tillgång till informationen

Delning av våra tjänster

Du kan använda våra tjänster för att dela information om dina enheter med andra användare genom att bjuda in dem till ditt konto. När du bjuder in en annan användare till ditt konto kan denne se, ändra och dela vidare din information beroende på vilka behörigheter du givit den inbjudna personen.

Du kan alltid dra tillbaka en inbjudan, även efter att den accepterats, för att sluta dela med dig av din information.
När du använder applikationer, webbplatser eller andra tjänster från en tredje part som använder, eller är integrerad med, våra tjänster kan de få tillgång till information om vad du lägger upp eller delar.

Ägarbyte

Om äganderätten eller kontrollen över de tjänster du använder hos oss förändras kan vi överföra information om dina tjänster och hur du använt dem, t ex statistik, till den nya ägaren.

Leverantörer och myndigheter

Vi överför information till leverantörer som vi använder i vår verksamhet föra att t ex tillhandahålla kundservice och genomföra betalningar. Dessa parter måste följa sekretesskrav i enlighet med denna datapolicy och de avtal vi ingår med dem.

Betalningar

Vi sparar aldrig information om kortuppgifter för kredit- och betalkort. Vi använder etablerade transaktionsmäklare och banker för att spara och genomföra betalningstrafik för dina tjänster.

Hantera och radera information

Vi lagrar data så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla produkter och tjänster till dig. Den information som är kopplad till ditt konto bevaras tills ditt konto raderas, såvida vi inte behöver informationen för rapportering till myndigheter.

Dina rättigheter

Du har rätt att genom en skriftligt undertecknad ansökan erhålla ett registerutdrag från Leakomatic om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.

Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas, om (i) uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de samlades in, (ii) du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte (inklusive profilering i direktmarknadsföringssyfte), (iii) behandlingen har grundat sig på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke eller (iv) dina uppgifter har behandlats på ett lagstridigt sätt. Observera att vi trots detta kan bevara dina uppgifter om det behövs för att Leakomatic ska kunna uppfylla sina lagstadgade förpliktelser eller för att upprätta, förhindra eller försvara en rättsligt fordran.

Kontakta oss på [email protected] för att begära ett utdrag eller för begäran att radera personuppgifterna.

Meddelande om ändringar i denna policy

Vi kan komma att göra ändringar i denna policy. Vi meddelar om ändringar i denna policy genom att publicera den på vår webbsida. Ändringar träder i kraft då de publicerats på den aktuella webbsidan.

Kontakt

Om du har några frågor om denna policy är du välkommen att kontakta oss