Tietosuojaseloste

Tämä on yleisen tietosuoja-asetuksen (asetus (EU) 2016/679) mukainen tietosuojaseloste.

Toimintaperiaate

Leakomatic noudattaa ohjeistusta joka pohjautuu EU:n General Data Protection Regulation (GDPR). Käyttäjiemme ja asiakkaidemme henkilötietojen tietosuoja Leakomaticin tiloissa, järjestelmissä ja palveluissa on yksi tärkeimmistä näkökannoistamme taataksemme tietojen turvallisen käsittelyn Leakomaticin organisaatiossa. Leakomatic käyttää henkilötietoja ainoastaan turvatakseen asiakkailleen lupaamansa palvelutason tai täyttääkseen lailliset- tai oikeutetut etunsa. Henkilötietoja säilytetään vain tarvittavan ajan eikä tietoja käytetä markkinointiin. Leakomatic ei siirrä tietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle. Lisätietoja jäljempänä kappaleessa ”Rekisteröidyn oikeudet”.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Leakomatic kerää tietoja tietokoneestasi ja tällä sivustolla vierailuistasi. Nämä tiedot sisältävät maantieteellisen sijainnin, selaimen tyypin, sivun, jolta saavuit sivustolle, vierailun keston sekä sivujen katselun lukumäärät. Tietojen käytön perusteena on tämän sivuston ylläpitämiseen ja käytettävyyden parantamiseen liittyvä Leakomaticin oikeutettu etu. MIkäli käytät sivuston yhteydenottolomaketta, Leakomatic tallentaa sähköpostiosoitteesi ja muut tiedot, jotka syötät avoimiin tekstikenttiin.

Näiden tietojen käyttö perustuu rekisteröidyn henkilön suostumukseen ja Leakomaticin oikeutettuun etuun viestiä kanssasi ja parantaa palveluaan.

Tällä sivustolla kerättyjä henkilötietoja käytetään tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Leakomatic ei käytä henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuten sivustoa käyttävien henkilöiden profilointiin, ellei Leakomatic ole ilmoittanut tällaisesta käytöstä ja tilanteen niin vaatiessa pyytänyt sinulta lupaa tällaiseen käyttöön. Lisäksi Leakoamtic säilyttää henkilötietojasi ainoastaan niin pitkään kuin on tarpeen sen tarkoituksen toteuttamiseksi, johon tiedot kerättiin, tai sovellettavan lainsäädännön määrittämien säilytysaikavaatimusten täyttämiseksi.

Tietolähteet

Leakomatic kerää, tallentaa ja käyttää seuraavan tyyppisiä henkilötietoja, jotka annat meille joko suoraan tai epäsuorasti käyttämällä sivustoamme:

 • tiedot vierailuistasi ja sivuston käytöstäsi
 • yhteydenottolomakkeella antamasi tiedot
 • antamasi tiedot rekisteröityessäsi pilipalvelumme tai mobiilisoveluksemme
  käyttäjäksie.

Tietojen jakaminen

Leakomatic jakaa sivustovierailuasi koskevia tietoja:

 • yhtiön palveluntarjoajille Googlelle ja Winterille, joilla on ainoastaan lupa käsitellä henkilötietoja Leakoamticin lukuun:
 • https://policies.google.com/privacy
 • https://winter.ax/integritetspolicy
 • tämän sivuston hallinnointiin ja sen käytettävyyden parantamiseen
 • ollakseen yhteydessä sinuun ja parantaakseen palveluaan.

Tietojen käsittelyn teknisen ratkaisun vuoksi jotkin tiedot voivat sijaita fyysisesti ulkoisten tietojenkäsittelijöiden palvelimilla ja niitä saatetaan hallinnoida teknisen yhteyden avulla. Tietoja ei käsitellä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, eikä niitä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Emme luovuta tietojasi kolmansille osapuolille muilla kuin tässä tietosuojaselosteessa kuvatuilla tavoilla.

Henkilötietojesi tietoturva

Leakomatic toteuttaa asianmukaiset turvallisuustoimenpiteet sen estämiseksi, etteivät henkilötietosi vahingossa tai laittomuuksien seurauksena tuhoudu, katoa, muutu, paljastu luvattomasti tai joudu luvattomiin käsiin.

Antamasi henkilötiedot tallennetaan turvallisille palvelimille, jotka on suojattu teknisillä järjestelmillä.

Kolmansien osapuolten sivustot

Sivustollamme on linkkejä muille sivustoille. Tämä tietosuojaseloste ei koske sivustolla olevia linkkejä, jotka johtavat kolmansien osapuolten sivustoille, eikä Leakomatic ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen tietosuojakäytännöistä.

Evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä seuraavasti:

 • Välttämättömät evästeet: evästeet, jotka ovat tarpeellisia sivuston perustoiminnallisuudelle. Tällaisilla evästeillä mm. mahdollistetaan se, että voit kirjautua sivuston suojattuihin osioihin.
 • Analyysievästeet / suorituskykyä mittaavat evästeet: evästeet, joilla analysoidaan, kuinka sivustoa käytetään, ja lasketaan vierailijoiden lukumäärä. Saatamme jakaa näitä tietoja kolmansille osapuolille.
 • Toimintoevästeet: evästeet, joilla tunnistetaan sinut, kun palaat sivustolle. Näiden evästeiden avulla voidaan tallentaa ja palauttaa edellisellä käynnillä tekemäsi valinnat. Saatamme jakaa näitä tietoja kolmansille osapuolille.
 •  Kohdistutetut evästeet: evästeet, jotka tallentavat käyttäjän vierailun sivustolla, katsellut sivut ja seuratut linkit auttavat meitä tietojen pohjalta näyttämään käyttäjillemme enemmän heille oleellisia mainoksia. Saatamme jakaa näitä tietoja kolmansille osapuolille.

Kolmansien osapuolten evästeet

Muut organisaatiot voivat asettaa Leakomaticin sivuille omia anonyymejä evästeitään. Ne asettavat evästeitä seuratakseen sovelluksensa toimivuutta tai räätälöidäkseen sovelluksen sinua varten. Eväisteiden toimintaperiaatteen vuoksi sivustollamme ei ole pääsyä näihin evästeisiin, eikä myöskään evästeitä asettanut organisaatio pysty lukemaan asettamiamme evästeitä

Käyttäessäsi esimerkiksi sosiaalista mediaa (esim. Facebookia) sosiaalisen median painikkeella, painikkeen luonut sosiaalinen media tallentaa tiedon painalluksestasi.

Google Analytics

Leakomatic käyttää sivustoillaan Google Analytics -palvelua saadakseen sivuston käyttöä koskevia anonyymejä raportteja sekä mainontaan sivustollaan. Jos haluat estää Google Analyticsia seuraamasta Leakomaticin sivustojen käyttöäsi, se onnistuu tämän linkin kautta (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

Rekisteröidyn henkilön oikeudet

Jokaisella henkilöllä, jonka henkilötietoja säilytetään rekisterissä, on GDPR-asetuksen mukaan oikeus tarkistaa tietonsa ja peruuttaa antamansa suostumus koska tahansa.

Henkilöllä, jonka henkilötietoja säilytetään rekisterissä, on oikeus rajoittaa rekisterissä olevien henkilön tunnistamisen mahdollistavien tietojen käsittelyä sekä vaatia tietojen oikaisua, muuttamista tai poistoa, mikäli tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita kyseiseen käsittelytarkoitukseen. Henkilöllä on myös oikeus pyytää kopio sellaisista tiedoista, jotka hän on antanut suoraan Leakomaticille (oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen). Mikäli jokin yksittäinen pyyntö evätään, henkilölle annetaan kirjallinen selvitys asiasta.

Mikäli käytät oikeuttasi tietoihin pääsyyn tai tietojen siirtoon, ilmoita pyynnössäsi, että se koskee Leakomaticin sivuston rekisteritietoja.

Pyynnöt voi lähettää allekirjoitetulla kirjeellä, sähköpostilla tai kotisivulla olevalla yhteydenottolomakkeella. Yhteystiedot ovat:

Leakomatic Ab (Pääkonttori)
Vikingagränd 2
22100 Maarianhamina
[email protected]

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tehdä valitus ensisijaisesti oman asuinmaansa, työskentelymaansa tai epäillyn GDPR-asetuksen rikkomisen tapahtumismaan valvontaviranomaiselle.