Leakomatic Pro 1

Usein kysyttyjä kysymyksiä Leakomatic Pro 1

Minkälaisen takuun annamme?

Mikäli olet hankkinut tuotteesi verkkokaupastamme tai jälleenmyyjältä, on Leakomaticillasi kahden vuoden tuotetakuu. Käänny takuutapauksissa tuotteen myyneen tahon puoleen.

Mikäli olet ostanut avaimet käteen –ratkaisun asennuksineen suoraan Leakomaticilta, löydät takuuaikatiedot kauppasopimuksestasi. Tässä tapauksessa takuu koskee myös asennusta.

Mikä on Leakomaticin ja vesimittarin välinen ero?

Leakomatic havaitsee paljon pienemmät virtaukset kuin mitä vesimittari kykenee mittaamaan, sillä anturin havaitsemistarkkuus on 6 ml/60 min, eli noin teelusikallista tunnissa.

Vesimittari ei  myöskään ilmoita eikä hälytä poikkeavasta vedenkulutuksesta eikä katkaise vedentuloa mikäli talossa on virtaus-, tihku- tai piilovuoto.

Miten Leakomaticin vuototestit toimivat?

Leakomaticissa on kolme erillistä vuototestiä, joiden tarkoitus on havaita erityyppisiä vuotoja.

Virtaustesti reagoi jatkuvaan kulutukseen ja turvaa virtausvuodoilta varmistamalla, ettei vesi virtaa asetettua aikaa kauemmin.

Pikatesti reagoi äkillisiin tihkuvuotoihin jotka saattavat olla peräisin pistesyöpymästä, vuotavasta liitoksesta tai vesikalusteesta.

Tiiviystesti suorittaa jokaisen vuorokauden aikana käyttövesijärjestelmän kuntotutkimuksen joka varmistaa että siinä ei esiinny piilovuotoja.

Voinko liittää Leakomaticin kodin automaatio- tai hälytysjärjestelmään?

Kyllä voit. Leakomatic vesivuotovahdit ovat liitettävissä ja ohjattavissa erillisten automaatio- ja hälytysjärjestelmien kautta.

Valikoimassamme on myös mm. Verisure ja Sector Alarm hälytysjärjestelmiin yhteensopiva hälytysjärjestelmäohjaus.

Voiko Leakomatic venttiili asentaa mihin asentoon tahansa?

Kyllä, eli venttiiliyksikkö voidaan asentaa putkistoon sekä pysty- että vaakatasoon.

Kuka voi asentaa Leakomaticin?

Leakomaticin asennuksessa on syytä käytttää valtuutteua LVI-asentajaa. Sähkömiestä ei tarvita.

Mitä muita valvontatoimintoja Leakomaticilla on vesivuotovahdin lisäksi?

Leakomatic vesivuotovahti voidaan laajentaa seuraavilla lisävarusteilla:

 • painelähetin, joka mahdollistaa suljettujen kiertojen (patteri, lattialämmitys) valvonnan
 • lämpötila-anturi, jota voidaan käyttää sekä pakkasvahtina että ylilämpösuojana
 • langaton kosteuskiekko vedenkatkaisulla, jolla voi myös valvoa astianpesukoneen poistoletkua

Voiko Leakomatic vesivuotovahtia käyttää talossa, jossa on lämminvesikierto?

Leakomatic-anturi valvoo putkiston osia, joissa vesi normaalisti pysyy paikallaan. Jotta voi havaita piilo vuodon kiertovesijärjestelmässä niin on kytkettävä kiertopumpun pois päältä mittaus jakson aikana. Ota yhteyttä meidän tukeen saadaksesi lisätietoa.

Voiko Leakomatic vesivuotovahtia käyttää suljettujen kiertojen valvontaan?

Leakomatic venttiili asennetaan vesijohto- järjestelmään, jossa vesiei kierrä. Suljettujen kiertojen (patteriverkosto, lattialämmitys) valvontaa varten voidaan Leakomatic vesivuotovahtiin liittää painelähetin.

 

 

Miten vaihdan sovelluksessa Kotona-, Poissa- ja Ohitustilan välillä?

Paina sormellasi talo ikonia pidempään aikaan, kunnes eri käyttötilat näkyvät näytöllä. Valitse halumasi käyttötila.

Miksi Leakomaticin tuotepaketissa on hiukkassuodatin ja takaiskuventtiili?

Hiukkassuodattimen tehtävänä on estää epäpuhtauksien ajautuminen Leakomaticin sisälle, sekä sitä kautta käyttövesiputkistoon.

Takaiskuventtiilin tehtävä on sallia veden virtaus ainoastaan sisäänpäin ja se asennetaan hiukkassuodattimen sekä Leakomaticin väliin. Se myös vakauttaa veden virtausta Leakomaticin läpi ja varmistaa tarkemman seurannan.

Voinko käyttää Leakomaticia, kun vesi tulee porakaivosta?

Kyllä voit, sillä Leakomatic vesivuotovahdit soveltuvat kaikkiin käyttövesijärjestelmiin. Tässä tapauksessa venttiiliyksikkö asennetaan paisuntasäiliön jälkeen. Tuotepaketissa oleva hiukkassuodatin varmistaa laitteiston toimivuuden.

Miten yhdistän laitteen verkkoon?

Näytön valikkojärjestelmässä valitset ASENNUS – Verkko- Wifi-verkko valitaan, kun laite on etsinyt valmiiksi niin kaikki käytettävissä olevat verkot näkyvät. Paina nuolta alas, kunnes valitsemasi verkko näkyy näytön yläosassa. Valitse verkko painamalla nuolta oikealle. Anna verkkosalasanasi valitsemalla oikeat kirjaimet, numerot tai erikoismerkit ylös tai alas nuolinäppäimillä. Kun oikea merkki tulee näkyviin, valitse seuraava merkki painamalla nuolta oikealle. Kun salasana on valmis, paina nuolta oikealle useita kertoja.

Verkkoyhteyden tilaa voidaan seurata TILA-valikossa, , missä näkyy verkon nimi, signaalin voimakkuus, verkon IP-osoite ja mikäli laite on yhteydessä Leakomatic Cloud pilvipalveluun.

Miten saan vettä kuin laite on katkaissut vedensaannin?

Paina ja pidä näyttöyksikössä olevaa kuittausnappia pohjassa muutaman sekunnin  kuitataksesi hälytyksen.

Miten hiljennän laitteen varoituksen tai hälytyksen aikana?

Paina lyhyesti kuittauspainiketta kerran.

Miten aktivoin näytöstä Ohitus-tilan?

Paina Kotona/Pois- painiketta niin kauan kunnes näyttöön ilmestyy teksti “Ohitus-aika alkaa”.

Kun aktivoit Ohitus – tilan, voit valita kuinka kauan Ohitus – tila on päällä ennen kuin järjestelmä palautuu edelliseen toimintatilaan. Voit milloin tahansa keskeyttää Ohitus – tilan painamalla Käyttöasetus-painiketta, jolloin järjestelmä palautuu heti edelliseen toimintatilaan.

Miksi näyttö näyttää virtausta, vaikka vettä ei valuteta?

Putkistoon virtaa vettä yli 3,6 litraa vettä tunnissa.

Jokin laite, joka täyttää itsensä vedellä automaattisesti, ottaa vettä, esim. pesukone, astianpesukone, jääkaappi/pakastimen jääkone tai ilmankostutin.

Jos sisään tulevan veden sulkuventtiili suljetaan ja laite silti näyttää virtausta 10 sekunnin jälkeen, voi anturi olla viallinen (oikosulussa).

Anturi on tavallisesti työnnettynä mittausyksikön kanavaan täydeltä mitaltaan, mutta voidaan joskus poikkeuksellisesti vetää hieman ulommaksi. Tarkista säätämisen jälkeen, että näyttölaite osoittaa virtausta kun vettä juoksutetaan ja että virtaus lakkaa jonkin aikaa sen jälkeen kun vedenjuoksutus on katkaistu.

Jos anturi on poistettu mittausyksiköstä ja yksikkö edelleen tallentaa virtausta 10 sekunnin kuluttua, voi anturi olla viallinen (oikosulussa). Anturin takaisin paikalleen asennuksen jälkeen varmistautukaa siitä, että näyttö osoittaa virtausta, kun vettä juoksutetaan ja että tämä tieto häviää jonkun ajan kuluttua juoksutuksen lopettamisen jälkeen. Valkoista muoviruuvia, joka pitää anturin paikallaan, ei saa kiertää liian tiukkaan uudelleenasennuksessa

Jos anturin kaapeli on irroitettu laitteesta ja laite edelleen rekisteröi virtausta 10 sekunnin jälkeen, on elektroniikkayksikkö viallinen.

Miksi vesimittari ei liiku, vaikka laitteen näyttö osoittaa virtausta?

Leakomatic havaitsee paljon pienemmät virtaukset kuin mitä vesimittari kykenee mittaamaan.

Miksi indeksiarvo nousee, vaikka mitään vettä ei lasketa?

Käyttövesiputkistossa on tihkuvuoto.

WC-istuin ei ole sulkenut täytön jälkeen vedentuloa.

Vesihana, varaaja tai ulkona oleva vesiposti ei ole suljettu kunnolla viimeisimmän käytön jälkeen.

Puutarhaletkussa on edelleen painetta tai jokin letkun tiiviste vuotaa.

Pesu- tai astiapesukoneen tuloliitäntä ei ole tiivis.

Lämminvesivaraajan paineenalennusventtiili ei ole tiivis.

Suuret lämpötilamuutokset lämminvesivaraajassa voivat aiheuttaa rekisteröintejä laitteessa.

Epätasainen paine johtoverkossa antaa yksittäisiä rekisteröintejä.

Miksi venttiili ei sulje vedentuloa, vaikka näytössä lukee VAROITUS?

Järjestelmä varoittaa asetetun ajan jälkeen mutta sulkee vedentulon vasta kuin varoitus jatkuu hälytykseen.

Hälytysviive, eli aika varoituksen ja hälytyksen välissä on asetettavissa kaikissa testeissä erikseen.

Miksi venttiili ei sulje vedentuloa, vaikka näyttöyksikössä lukee “HÄLYTYS”?

Magneettiventtiilin kaapelia ei ole kytketty ”Valve” –ulostuloon tai magneettiventtiilin puolaan.

Miksi näyttöyksikössä luke “OHITUS” sekä ajan lähtölaskenta?

OHITUS-aika on aktivoitu. OHITUS-tilan aikana voit käyttää vettä rajattomasti sillä kaikki hälytys- ja katkaisutoiminnot ovat pois päältä.

Keskeyttääksesi toiminnan, paina Kotona/Poissa-painiketta

Miten saan tietoa viimeisimmän hälytyksen ajankohdasta tai milloin hälytys kuitattiin?

Menuvalikon “TAPAHTUMAT” kohdassa on merkinnät laitteen toimintatilasta sekä viimeisimmistä tapahtumista jokaiselle vuototestille erikseen.

Miten aktivoin langattoman kosteuskiekon?

Kosteusanturiyksikön kaapeli liitetään näyttöyksikön ”AUX in”-tuloon.
Kosteuskiekon hälytyksen aktivointi vuotovahdissa tehdään näytön menuvalikosta seuraavasti:

ASENNUS -– Sisääntuloaset. – AUX1 in – HÄLYT
ASENNUS – Sisääntuloaset. – AUX1 aktiiv. – KORKEA

Esimerkillä saadaan toiminnallisuus, jossa yksikkö antaa HÄLYTYKSEN kun kosteuskiekko hälyttää. Vaihtoehtoinen toiminnallisuus saadaan, kun tulon määrittely muutetaan VAROITUKSEKSI. HÄLYTYS aiheuttaa veden katkaisun ja VAROITUS vain ilmoituksen.

Millaisia ulkoisia laitteita voin kytkeä Leakomaticiin?

Järjestelmä jossa on potentiaaliton kosketin sulkevalla toiminnalla voidaan kytkeä Leakomaticin näytön “AUX in” sisääntuloon.

Sisääntulot voidaan aktivoida ”ASENNUS”- valikon kohdassa ”Sisääntuloaset.” – “AUX1 in” tai “AUX2 in”

Leakomatic M4i ja Pro 1-sarjan vuotovahteihin voidaan liittää mm. seuraavat lisävarusteet:

 • langaton kosteuskiekko vedenkatkaisulla
 • hälytysjärjestelmäohjaus (ohjaus erillisen taloautomaatio- tai hälytysjärjestelmän kautta)
 • paineanturi patteri- tai vesikiertoisen lattialämmityksen valvontaan
 • lämpötila-anturi pakkasvahdiksi tai ylilämpösuojaksi
 • impulssilähtöinen vesimittari joka mahdolistaa kulutustietojen lukemisen Cloud  pilvipalvelussa

 

 

Miten voin ohjata Kotona/Poissa-toiminnan hälytysjärjestelmästäni?

Potentiaaliton kosketin sulkevalla toiminnalla voidaan kytkeä näyttöyksikön ”AUX in” sisääntuloon ja parametri AUX1 in” tai “AUX2 in” voidaan muuttaa ”KOTONA”-tilasta ”POISSA”-tilaan.

Näin hälytysjärjestelmä voi vahtaa Kotona- ja Poissa-tilan välillä.

Miten Pika-testi ja sen indeksi toimii?

Pikatesti reagoi äkillisiin tippavuotoihin, jotka saattavat esiintyä putkiliitoksissa, syöpyneissä putkissa, tiputtavissa hanoissa ja vuotavissa WC-istuimissa.

Pikatestin indeksiarvo nousee aina kuin järjestelmä rekisteröi 6 ml kokoisen pulssin. Raja-arvo 1.00 vastaa 60:tä 6 ml pulssia tunnissa. Huomioi että Indeksiarvon normaaliarvo on yksilöllinen jokaiselle kiinteistölle.

Indeksi toimii trendi-indikaattorin tavoin – nouseva indeksi osoittaa lisääntyneen kulutustason kun taas laskeva indeksi osoittaa vähentyneen kulutustason.

On tavallista, että indeksi nousee kuin kiinteistössä käytetään vettä, sillä indeksi rekisteröi myös lyhyet vedenotot, kuten vesilasin täyttämisen. Yö-aikaan, kuin käyttövesijärjestelmässä on vähemmän liikehdintää indeksin tulisi laskea kohti nollaa.

 

 

 

Miksi Pika-testi indeksiarvo nousee, vaikka mitään vettä ei lasketa?

Käyttövesiputkistossa on tihkuvuoto.

WC-istuin ei ole sulkenut täytön jälkeen vedentuloa.

Vesihana, varaaja tai ulkona oleva vesiposti ei ole suljettu kunnolla viimeisimmän käytön jälkeen.

Puutarhaletkussa on edelleen painetta tai jokin letkun tiiviste vuotaa.

Pesu- tai astiapesukoneen tuloliitäntä ei ole tiivis.

Lämminvesivaraajan paineenalennusventtiili ei ole tiivis.

Suuret lämpötilamuutokset lämminvesivaraajassa voivat aiheuttaa rekisteröintejä laitteessa.

Epätasainen paine johtoverkossa antaa yksittäisiä rekisteröintejä.

Kuuman veden kiertovesipumppu tai joku toinen laite, jossa vesi kiertää paineistetussa vesijohtosysteemissä, saa veden liikkumaan vesijohdoissa.

Takaiskuventtiiliä ei ole asennettu ennen Leakomaticia, minkä johdosta vesi liikkuu edestakaisin mittausyksikössä.

Miten Kotona-, Poissa- ja Ohitus-tilat toimivat?

Leakomaticissa on kolme käyttöasetusta. Käyttöasetuksen valitset painamalla Käyttöasetus-painiketta. Lyhyt painallus vaihtaa Kotona- ja Poissa-tilan välillä. Pidempi painallus aktivoi Ohitus-tilan. 

Kotona-tila sallii pidempiä virtauksia ja käytetään kun asunnossa ollaan paikalla.

Poissa- tila ei salli vedenkulutusta. Suosittelemme, että tätä tilaa käytetään kun kotoa ollaan pois pidempiä aikoja. Parhaimman suojan saat, kun käytät tätä tilaa aina poistuessasi kodistasi.

Ohitus-tila kytkee pois hälytys- ja veden katkaisutoiminnon tietyksi ajaksi. Käytä tätä tilaa, kun haluat käyttää vettä rajattomasti, esimerkiksi nurmikon kastelua varten.

Miten paineanturi toimii?

Leakomatic vuotovahtiin voidaan liittää paineanturi, joka mahdollistaa suljettujen kiertojen kuten patteri- ja lattialämmitysten valvonnan vuotovahdin kautta.

Signaalikaapeli liitetään näyttöyksikön ”Sensor”-tuloon yhdessä Leakomatic anturikaapelin kanssa.

Paineanturi aktivoidaan näyttöyksikön menuvalikosta seuraavasti:

ASENNUS – Sisääntuloaset.

 • sisään – Paineanturi
 • Anturin min = 0
 • Anturin maks = 10
 • Hälytys ylempi ja Hälytys alempi HÄLYT (hälytys) tai VAROIT. (varoitus) tarpeen mukaan
 • Hälytys yläraja ja Hälytys alaraja kohteen valvontatarpeiden mukaisesti
 • Hystereesi on oltava suurempi kuin 0 jotta vältytään hälytyksen värähtelystä

Esimerkiksi: Hälytys alempi = VAROIT., Hälytys yläraja = 1.0, Hystereesi = 0.2 tarkoitta että:

Kun paine laskee yhteen baariin, saadaan varoitus. Kun paine nousee takaisin yli 1,2 baaria, niin varoitus kuittaantuu.

HUOM! HÄLYTYS aiheuttaa veden katkaisun ja pitää kuitata manuaalisesti.

Jos Analogiatulon määrittely on ”Paineanturi” ja vuorokauteen laite ei ole vastaanottanut mittausarvoa, niin saadaan varoitusviesti ”Analog diag. Varoitus”.

Jotta analogiatulon mitta-arvoa voidaan lukea Cloud palvelun https://cloud.leakomatic.com välilehdeltä ”Lisämittaukset”, ystävällisesti ottakaa yhteyttä [email protected] toiminnon aktivoimiseksi.

 

Miten lämpötila-anturi toimii?

Leakomatic vuotovahtiin voidaan liittää lämpötila-anturi, jota voidaan käyttää sekä pakkasvahtina että ylilämpösuojana.

Voidaan käyttää näyttöyksiköiden kanssa, joiden numero on 301/B och 302/B (tieto näyttöyksikön taustapuolella).

Signaalikaapeli liitetään näyttöyksikön ”Sensor”-tuloon yhdessä Leakomatic anturikaapelin kanssa.

Anturi aktivoidaan näyttöyksikön menuvalikosta seuraavasti:

ASENNUS – Sisääntuloaset.

 • sisään – Lämpötila-antur
 • Anturin min = 0
 • Anturin maks = 100
 • Hälytys ylempi ja Hälytys alempi HÄLYT (hälytys) tai VAROIT. (varoitus) tarpeen mukaan
 • Hälytys yläraja ja Hälytys alaraja kohteen valvontatarpeiden mukaisesti
 • Hystereesi on oltava suurempi kuin 0 jotta vältytään hälytyksen värähtelystä

Esimerkiksi: Hälytys alempi = VAROIT., Hälytys yläraja = 4.0, Hystereesi = 2.0 tarkoitta että:

Kun lämpötila laskee neljään Celsius asteeseen, saadaan varoitus. Kun lämpötila nousee takaisin yli kuuteen asteeseen, niin varoitus kuittaantuu.

HUOM! HÄLYTYS aiheuttaa veden katkaisun ja pitää kuitata manuaalisesti.

Jos Analogiatulon määrittely on ”Paineanturi” ja vuorokauteen laite ei ole vastaanottanut mittausarvoa, niin saadaan varoitusviesti ”Analog diag. Varoitus”.

Jotta analogiatulon mitta-arvoa voidaan lukea Cloud palvelun https://cloud.leakomatic.com välilehdeltä ”Lisämittaukset”, ystävällisesti ottakaa yhteyttä [email protected] toiminnon aktivoimiseksi.

Vuodonetsintäopas

Suosittelemme, että aloitat tutustumalla vuodonetsintäoppaaseemme.

Lataa opas