Ostoehdot – Leakomatic Ab

Yleistä

Leakomatic Ab on suomalainen, kiinteistöjen vedenhallintaan tarkoitettuja laitteita valmistava ja myyvä yritys. Verkkokaupan kautta Leakomatic myy tuotteita täysi-ikäisille (laskutus-maksutapaa käytettäessä 20 vuotta täyttäneille) yksityishenkilöille. Leakomatic pidättää oikeuden myydä tuotteita verkkokaupan kautta myös yritysasiakkaille.

Verkkokaupan kautta tehtäviin tilauksiin sovelletaan voimassa olevia yleisiä sopimus- ja toimitusehtoja.

Tietosuoja

Tilaajien tiedot tallennetaan Leakomatic Ab:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Tilaaja voi tarkistaa itseään koskevat tiedot ja kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä Leakomatic Ab:n asiakaspalveluun.

Tuotetiedot ja reklamaatiot

Leakomatic Ab vastaa myymänsä tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain kirjallisesti antamiensa ja kaupantekohetkellä voimassa olevien tietojen mukaisesti. Leakomatic Ab myöntää valmistamilleen tuotteille niiden ostopäivästä lukien kahden (2) vuoden takuun, joka koskee valmistus- ja materiaalivirheitä. Takuu sisältää vain laitteen korjaamisen tai uuden laitteen toimittamisen viallisen tilalle. Takuuseen ei sisälly eikä laitteen toimittaja muutoinkaan vastaa laitteen aiheuttamasta välittömästä eikä välillisestä vahingosta laitteen tilaajalle tai käyttäjälle. Takuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille tuotteille Leakomatic myöntää uuden takuun, kuitenkin vain alkuperäisen tuotteen takuuajan päättymiseen saakka. Mikäli Leakomatic muuttaa tuotteidensa rakennetta, se ei ole velvollinen tekemään vastaavia muutoksia jo ostettuihin tuotteisiin.

Mikäli tilaajalle on toimitettu väärä tuote, tai tuote on vaurioitunut, tulee tilaajan reklamoida asiasta välittömästi osoitteeseen [email protected] tai postitse:

Leakomatic AB, Vikingagränd 2, AX-22100 Mariehamn

Virheellinen toimitus tulee palauttaa Leakomatic Ab:n antamien ohjeiden mukaisesti. Leakomatic lähettää tilauksen mukaisen tuotteen tuotepalautuksen saatuaan ja virheellisyyden todennettuaan.

Tilaukset ja hinnat

Tuotteet tilataan internetin välityksellä osoitteesta https://leakomatic.com/fi/verkkokauppa/ ostoskorin kautta. Tilauksen loppuun suorittamisen jälkeen Leakomatic lähettää tilaajalle tilausvahvistuksen sähköpostitse. Tilaaja sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin Leakomatic Ab:n verkkokaupan yleisiin sopimus- ja toimitusehtoihin.

Tilausvahvistuksesta käy ilmi tiedot tuotteista, hinnoista sekä toimitusosoitteista. Jos tilauksessa ilmenee virheitä, ostajan tulee välittömästi ottaa yhteyttä Leakomatic Ab:n asiakaspalveluun. Voimassa oleva hinta on se, joka on ilmoitettu Leakomatic Ab:n verkkokaupan internetsivuilla tilausta tehtäessä. Tuotteiden hinnat ilmoitetaan euroissa (EUR). Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron, mutta ei kuljetusta, ellei toisin mainita. Leakomatic Ab pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.

Toimitusaika

Toimitusaika on yleensä enintään 2-4 työpäivää tilauksesta.

Palautukset

Kuluttajalla on oikeus palauttaa käyttämättömät tuotteet neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta, vastaanottamispäivä pois lukien. Palautuksesta on aina sovittava erikseen Leakomatic-asiakaspalvelun kanssa. Palautusoikeutta on rajoitettu kuluttajansuojalain 6. luvun 16 §:n mukaisesti.

Tuotepalautus tulee tehdä alkuperäisessä paketissa hyvin pakattuna. Palautettavan tuotteen ja tuotepakkauksen tulee olla käyttämättömiä ja olennaisesti samassa kunnossa kuin sitä vastaanotettaessa. Palautukseen tulee liittää mukaan seuraavat tiedot:

  • tilausnumero, tilaajan nimi, osoite ja puhelinnumero
  • pankkitilinumero
  • kopio tilausvahvistuksesta

Palautusosoite:

Leakomatic AB, Vikingagränd 2, AX-22100 Mariehamn

Leakomatic ei ole velvollinen ottamaan vastaan palautuksia yli 14 vrk kuluttua toimituksesta. Kun palautus on hyväksytty, rahat palautetaan kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun Leakomatic on vastaanottanut palautuksen.

Ylivoimainen este (Force majeure)

Leakomatic Ab ei vastaa vahingosta, jos tilauksen toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan Leakomatic Ab:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa seikkaa, kuten sotaa, luonnonmullistusta, vienti- tai tuontikieltoa, viranomaisten päätöstä, yleistä liikenteen häiriintymistä, pankki- tai postilakkoa tai muuta vastaavaa Leakomatic Ab:n toimintaa vaikeuttavaa tai estävää toimintaa.

Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, Leakomatic ei ole velvollinen täyttämään sopimusta.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, ratkaistaan riita Suomessa, Maarianhaminan käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on lisäksi mahdollisuus viedä riita kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

//Leakomatic Ab 1.6.2018